วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ล่องเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยว วัดอารามหลวงในกรุงเทพฯ